Termín: synuzie

« Back to Glossary Index

synuzie, synusie je ekologická skupina druhů organismů téže životní formy žijící nebo rostoucí na společném stanovišti; nejmenší fytocenologická jednotka, součást jediného patra, např. společenstvo lišejníků na kameni nebo drobní savci lužního lesa (rejsci, hraboši, myši).

Zdroj: https://encyklopedie.vseved.cz/synuzie