Termín: sukcese

« Back to Glossary Index

sukcese je posloupnost, střídání společenstev.

Kvalitativní, kvantitativní i prostorové změny společenstva na určitém místě v průběhu času. Jsou vyvolávány aktivitou biocenózy, která mění vlastní prostředí tak, že se stává příznivější pro jinou biocenózu a ta postupně nahradí biocenózu současnou. V širším slova smyslu mohou být vyvolány i změnami přírodních podmínek nebo lidskou činností.

Sukcese může být primární (relativně dlouhodobý proces postupně změny prostředí dosud neovlivněného biotickým společenstvem spontánně se vyvíjejícími společenstvy) nebo sekundární (relativně krátký proces obnovy kteréhokoli ze stadií primární sukcese poté, co bylo toto stadium zničeno přírodními faktory nebo lidským zásahem). Přirozená sukcese končí ustáleným ekosystémem, klimaxem.

Zdroj: https://www.mezistromy.cz/slovnik/sukcese