Termín: stromatopory

« Back to Glossary Index

Stromatopory (Stromatoporoidea) jsou třídou vyhynulých, bezobratlých mořských živočichů známých od kambria do křídy. Vytvářeli masivní kostry z uhličitanu vápenatého, známé jako ceonostea, ty nacházíme například v sedimentárních horninách silurudevonu, kdy byli důležitými útesotvornými organismy a vytvářeli rozsáhlé poléhavé a povlékavé porosty.