Termín: pediplanace

« Back to Glossary Index

Pediplanace je geomorfologický proces zarovnávání povrchu, při kterém dochází k opakovanému snižování povrchu za působení boční eroze.