Termín: silt

« Back to Glossary Index

Silt je nezpevněná hornina složená převážně ze zrn siltové frakce. Pro svou jemnozrnnost je silt snadno transportován na velké vzdálenosti, a to jak ve vodní suspenzi, tak větrem (silt je hlavní složkou spraší). Zpevněná hornina se nazývá siltovec.