Termín: šlíry

« Back to Glossary Index

Šlíry jsou usazené vrstevnaté vápnité jíly, mírně zpevněné, střídající se s polohami jemnozrnných písků. Jsou světlešedé až modrošedé barvy, s lasturnatým lomem, někdy s vložkami vápenatých konkrecí. Vnikali v hlubokovodním prostředí.