Termín: rohovec

« Back to Glossary Index

Rohovec je sedimentární hornina, jejíž vznik je takřka vždy mořského původu. V podstatě jde o kryptokrystalickou formu oxidu křemičitého SiO2. Nejčastěji se vyskytuje v šedé, hnědé nebo černé barvě (vzácně zelené) a jeho zrnitost je extrémně jemná. Dobře odolává erozi, proto se snadno ukládá a tvoří tak masivní uloženiny jako např. plážové štěrky. Před vynálezem zpracování kovů byly některé druhy rohovců, obzvláště pazourky, surovinou pro výrobu zbraní a nástrojů.

Rohovec vzniká na mořském dně v jiných sedimentárních horninách (ve vápenci, v páskované železné rudě) jako samostatná hlíza. Obvykle se nahromadí oxid křemičitý rozpadem opálových schránek mrtvých organismů nebo hydrotermálními roztoky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rohovec