Termín: menilit

« Back to Glossary Index

Menilit je hnědý, opálový, popř. chalcedonový rohovec; v typickém vývoji představuje vložky v podobně zbarvených oligocenních jílovcích Karpat (menilitové vrstvy).