Termín: radiolarit

« Back to Glossary Index

Radiolarit je silicit vzniklý akumulací schránek radiolarií (popř. i silicit, v němž již schránky nejsou dobře patrné, u něhož je však tento původ předpokládán). Radiolarity bývají šedé, někdy jsou i červené (tzv. radiolariový jaspis) a jsou obvykle složeny z chalcedonu. Často tvoří tenké pravidelné vrstvičky (5 až 15 cm silné) oddělené břidličnými proplástky a mohou se vyskytovat pospolu s ofiolity. Tyto radiolarity bývají považovány za hlubokomořské sedimenty, avšak v geologické minulosti mnohé radiolarity vznikaly i v mělkovodním prostředí. Synonymem je radiolariový rohovec.

Zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?radiolarit