Termín: Radiolárie

« Back to Glossary Index

Radiolarie, česky také nazývání jako mřížovci (lat. Radiolaria) jsou mořští planktonní prvoci zpravidla mikroskopických rozměrů, většinou s opálovou schránkou bohatě ornamentovanou otvory i trny.

Radiolárie jsou známy od kambria, od ordoviku začínají být stratigraficky významné. Výzkum těchto starších forem je však zatím v počátcích. Stratigrafický význam začínají mít od devonu, kdy dochází k částečné přestavbě jejich faun a k nástupu moderních forem.

Schránky radiolárií se často rozpouští v průběhu diageneze, a z jejich rozpuštěných schránek mohou vznikat rohovce. Radiolárie jsou však odolné a hromadí se v prostředí, kde nastává rozpouštění schránek z uhličitanu vápenatého, tj. ve velkých mořských hloubkách.