Termín: paralická uhlonosná molasa

« Back to Glossary Index

Paralická uhlonosná molasa představuje sedimenty střídavého kontinentálního a mořského režimu usazené po hlavní (sudetské) fázi variského vrásnění.