Termín: petromiktní

« Back to Glossary Index

Sedimenty složené z úlomků různého polostálého horninového materiálu, např. slepence složené z valounů hlubinných, výlevných, sedimentárních, popř. i metamorfních hornin.