Termín: osyp

« Back to Glossary Index

Osyp (suťová halda) je suťové těleso tvaru ležatého trojbokého hranolu obdélníkového půdorysu, protáhlé kolem úpatí skalní stěny nebo srázu, odkud pochází suťový materiál přenesený gravitací z vyšších poloh. Osypy tvoří zpravidla příkrý svah (nad 30°) a vyznačují se vytříděním materiálu — největší balvany dopadají a hromadí se nejníže, zatímco výše se usazují sutky a materiál více drobnozrnější. Osypy rostou směrem vzhůru, a tak postupně přikrývají a konzervují stěnu, která ustupuje dozadu.

Osypy pod stěnami z málo zpevněných drobnozrnných písčitých a jílovitých sedimentů (v pískovcovích skalních měestech, pískovnách, cihelnách, hlinících) mají mají materiál jen nepatrně tříděný nebo netříděný.

Pozn. synonymem pro osypy jsou úpatní haldy.