Erozní glacis

Erozní glacis je mírně ukloněný erozní povrch na málo odolných sedimentech vzniklý snížením povrchu terénu shora při úpatí svahu tvořeného odolnějšími horninami.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...