Termín: kraton

« Back to Glossary Index

Kraton je rozsáhlá stabilní strukturní jednotka zemské kůry, obvykle tvořená magmatickými a metamorfovanými horninami, někdy se slabším sedimentárním pokryvem. 

Zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?kraton