Termín: Alcapa

« Back to Glossary Index

Alcapa někdy psáno také jako ALCAPA je tektonický blok (mikroblok) zahrnující Východní Alpy, Západní Karpaty a pohoří Cezdunajského pásma (Uppony a Szendrö) severně od jezera Balaton, jakož i předmiocénní podklad Panonské pánve na severu až po Pieninské bradlové pásmo. V některých zevšeobecňujících pracích je považována za součást Apulské/Adriatické desky, stavebně je však samostatným celkem. Na rozdíl od Apulské desky, která byla přičleněna ke Gondwanské části Pangey, patřila Alcapa k její Laurasijské části.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Alcapa