Termín: konvekce

« Back to Glossary Index

Konvekce znamená uspořádaný pohyb vzduchu v atmosféře ve vertikálním směru, např. termická konvekce vzniká při nestabilním zvrstvení atmosféry, při kterém teplejší vzduch stoupá vzhůru, ohřívá chladnější vyšší vrstvy atmosféry, vznikají stoupavé vzdušné proudy. Konvekční pohyby mohou mít nespojitý charakter, tj. probíhají ve formě pohybu jednotlivých vzduchových “bublin”, nebo nabývají tvaru spojitých vertikálních vzdušných proudů.

Konvekce je zpravidla doprovázena turbulencí a spolu s ní se významně podílí na promíchávání vzduchu a přenosu tepla i vodní páry od zemského povrchu do atmosféry. Konvekce se vyskytuje jen v teplejších ročních obdobích, ve dne za jasného nebo jen lehce oblačného počasí