Termín: advekce

« Back to Glossary Index

Jako advekce se v meteorologii označuje přemísťování vzduchových hmot daných vlastností ve vodorovném směru nebo přenos určité veličiny nebo fyzikální vlastnosti vzduchu (teploty, tlaku) vodorovným prouděním (větrem) v atmosféře.