Termín: kaolinit

« Back to Glossary Index

Kaolinit je minerál, který patří mezi tzv. jílové minerály do podskupiny kaolinitu. Chemický vzorec minerálu je Al4(OH)8Si4O10. Je hlavní složkou průmyslově využívané horniny s názvem kaolín. Struktura minerálů je tvořena jednou tetraedrickou a jednou dioktaedrickou sítí, které vytvářejí vrstvou tloušťky 0,7 nm s triklinickou krystalizační symetrií. Ve struktuře nebyly pozorovány žádné substituce mezi atomy. Mezi minerály podskupiny řadíme kaolinit, halloyzit, dickit a nakrit. Tvar šupin (největší krystalová plocha) vykazuje pravidelnou hexagonální symetrii. Barva minerálů bez příměsí je bílá. Kaolinit vzniká rozkladem živců, slíd a sopečného skla. Kaolinit může vznikat i transformací montmorillonitu a jiných jílových minerálů.