Termín: edifikátor

« Back to Glossary Index

edifikátor je rostlinný druh s určujícím postavení při vytváření vnitřní struktury biocenózy.

Jsou to zpravidla dominantní producenti, kteří určují hlavní tok energie, koloběh minerálních látek a svou přítomností vytvářejí mikroklimatické podmínky společenstva. V lesních biocenózách České republiky jsou to dominantní stromy hlavního patra (duby, buk, jedle, smrk, kosodřevina).

Zdroj: https://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=319