Termín: deluviální sedimenty

« Back to Glossary Index

Deluviální (svahové) sedimenty vznikají na svazích gravitačními pohyby. Svahové sedimenty se člení podle zrnitosti (kamenité, písčité, hlinité aj.), podle geneze (ronové, soliflukční, sesuvné apod.).