Termín: denudace

« Back to Glossary Index

Denudace je soubor geologických pochodů, které vedou ke snižování (zarovnávání) zemského povrchu a zmenšování tak nadmořské výšky a výškových rozdílu v terénu. Tento soubor pochodů je složen z odnášení rozrušených hornin jako důsledek působení větru, mrazu, vody a dalšími erozními vlivy.