Termín: chlorit

« Back to Glossary Index

Chlorit je člen skupiny hydratovaných Fe-Mg fylosilikátů komplexního složení a nejednotného názvosloví. Typickými představiteli jsou klinochlor a pennin (chudší Al). Chlority jsou lupínkovité, většinou zelené minerály a tvoří např. viz chloritické břidlice. Často vznikají druhotně, tzv. chlorilizací, jež postihuje především feromagneziové minerály (zejména biotit). Chloritizace bývá nejčastěji autometamorfního původu, též hydrotermálního, retrográdně metamorfního, diagenetického a nastává i při povrchovém zvětrávání.