Termín: biotit

« Back to Glossary Index

Biotit je minerál ze skupiny fylosilikátů s chemickým vzorcem K(Mg,Fe)3 (OH,F)2 AlSi3 O10. Patří do skupiny tmavých slíd. Biotit je typický svojí tmavou barvou (černá, hnědá, červenohnědá, zelená, ale velmi vzácně i bezbarvá). Vzniká převážně krystalizací z magmatu u vyvřelých hornin (žuly, pegmatity, granodioritů, minet atd), či metamorfózou jílovitých minerálů. Krystalizuje do pravidelných pseudohexagonálních tabulek.