Termín: muskovit

« Back to Glossary Index

Muskovit je minerál krystalizující v jednoklonné soustavě s chemickým vzorcem KAl2 (Si3Al) O10 (OH,F)2. Patří do skupiny světlých slíd. Je bezbarvý nebo slabě zbarvený do šeda, do zelena, do hněda aj., dokonale štěpný podle {001}, na štěpných plochách perleťově lesklý, průhledný až průsvitný. Má nerovný lom, bílý vryp. Vytváří tabulkovité a lupenité agregáty, je i jemnozrnný a celistvý. Vzniká z magmatu s vysokým obsahem křemíku a přeměnou jílových minerálů.