Čeladenka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 2-03-01-020
plocha povodí [km2] 43,2
délka toku [km] 16,9
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 1,08

Charakter toku

Říčka Čeladenka pramení v nadmořské výšce kolem 840 m na sev.-záp. svazích hory Trojačka (987 m) v Moravskoslezských Beskydech. První kilometr spadá potůček směrem na JZ, přibírá levostranné přítoky z pramenné oblasti Čeladenky a poté se obrací a po celý zbytek své cesty zachovává směr k S.

Čeladenka má na svém horním toku charakter horské bystřiny, která vytváří hluboké, 8 km dlouhé údolí mezi masívy Kněhyně (1257 m) na Z a Smrku (1276 m) na V. Na tomto úseku klesá o 350 výškových metrů. Do Čeladenky se zde postupně přidávají zleva Mečová, Magurka a Kněhyňka, zprava Dešťanský potokKořenský potok.

S již značně zmírněným spádem vystupuje Čeladenka u Hamrů z úzkého údolí do široké podhorské kotliny Frenštátské brázdy, kde přibírá zleva Huťský potok  a Stolovec, zprava Matulákův potokBílý potok. Čeladenka dále protéká obcí Čeladnou a poblíž železniční zastávky Nová Dědina na počátku Frýdlantu nad Ostravicí vyúsťuje v nadmořské výšce 390 m zleva do řeky Ostravice, která pak vody Čeladenky odnáší dál do Odry.

Těsně před soutokem je Čeladenka krátkým kanálem propojena se souběžně probíhající Frýdlantskou Ondřejnicí, jejíž přirozený tok se jinak vylévá do Ostravice až o dva kilometry po proudu, poblíž centra Frýdlantu nad Ostravicí. V případě povodně tak ústí Čeladenky slouží pro Frýdlantskou Ondřejnici jako odlehčovací rameno.

Čeladenka odvodňuje přilehlé části Moravskoslezských BeskydFrenštátské brázdy. Hydrologické stanice stanice se nachází v Podolánkách a v Čeladné. Celý tok Čeladenky je zařazen jako pstruhová voda. Horní část toku náleží do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Obsah