Mapy (Testovací stránka :)

[leaflet-map lat=49.17 lng=17.465 zoom=10]

[leaflet-marker svg background=”#777″ iconClass=”dashicons dashicons-star-filled” color=”gold”]Haleny !!!![/leaflet-marker]

Haleny !!!!

Přečtěte si také

  • Geomorfologický vývoj moravských Karpat
    2.3.2014 Geomorfologický vývoj moravských Karpat Moravské Karpaty tvoří protáhlou, převážně hornatou oblast, přiléhající k hranici mezi […]
  • Fryštácká brázda
    7.5.2014 Fryštácká brázda Geomorfologický podcelek Fryštácká brázda je asymetrický tektonický příkop SZ—JV směru, […]
  • Horské papratkové smrčiny (Svaz Athyrio distentifolii-Piceion abietis)5.7.2020 Horské papratkové smrčiny (Svaz Athyrio distentifolii-Piceion abietis) Fytocenologie: Svaz Athyrio distentifolii-Piceion abietis Sýkora 1971: Athyrio […]
  • Vlára30.3.2017 Vlára Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-21-08-021 plocha povodí […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...