Pavlovské vrchy a Podluží

Výběr fotek z Pavlovských vrchů a Podluží (mix z různých období).

Přečtěte si také

  • Kambisoly (Kambizem, Pelozem)10. 8. 2020 Kambisoly (Kambizem, Pelozem) Kambisoly jsou nejrozšířenější skupinou půd u nás. Vyskytují se zhruba na 50 % […]
  • Smrčiny1. 7. 2020 Smrčiny Přirozené smrčiny jsou jehličnaté lesy s dominantním smrkem ztepilým (Picea abies), […]
  • Pavlovské vrchy30. 3. 2014 Pavlovské vrchy Geomorfologický podcelek Pavlovské vrchy má charakter členité vrchoviny o rozloze […]
  • Klokočovská hornatina21. 2. 2015 Klokočovská hornatina Geomorfologický podcelek Klokočovská hornatina je plochá hornatina o rozloze […]