Podnebí moravských Karpat

Území moravských Karpat má velmi podobné charakteristiky podnebí jako  celé území České republiky.  Při základním popisu podnebí proto můžeme vycházet z klimatických charakteristik území našeho státu. Specifickým rysem území moravských Karpat ve srovnání se zbytkem České republiky je mírně zvýšená kontinentalita území a větší členitost terénu s charakteristickým  rovnoběžným uspořádáním  pohoří, orientovaných ve směru ZJZ–VSV. Tyto jevy podmiňují specifický klimatický režim – převládající směry větrů, vodní toky, teplotní inverze – vázané na údolí mezi jednotlivými geografickými systémy.

O rozložení jednotlivých klimatických typů v rámci území ČR dobře vypovídají v praxi používané klasifikace podnebí (klimatu)Pokračovat ve čtení “Podnebí moravských Karpat”

Grafy automatických stanic v karpatské oblasti

Grafy zobrazují aktuální naměřená data (interval měření 10 minut) z automatických klimatologických stanic a jsou aktualizovány po 30 minutách.  Čas na ose x je udáván v SEČ. Tato data nejsou nijak verifikována! 

Grafy jsou generovány z dat uložených v klimatologické databázi ČHMÚ. 

Stanice Holešov (profesionální)

Stanice Jablunkov, Návsí

Stanice Luhačovice, Kladná-Žilín

Stanice Lysá hora (profesionální)

Stanice Kroměříž

Stanice Rožnov pod Radhoštěm

Stanice Strání

Stanice Strážnice

Stanice Štítná nad Vláří

Stanice Valašské Meziříčí

Stanice Velké Karlovice

Stanice Vizovice

Stanice Vsetín

Stanice Ždánice