Rudní suroviny v oblasti moravských Karpat

Území moravských Karpat není vzhledem ke svým geologickým podmínkám příliš bohaté na rudní kovy. V současné době se neprovádí žádná těžba rud a nejsou v evidenci ani ložiska rud. Z tohoto hlediska tak má těžba rud, zejména pelosideritu, pouze historický význam. Pokračovat ve čtení „Rudní suroviny v oblasti moravských Karpat“