Termín: voštiny

« Back to Glossary Index

Voštiny představují více nebo méně hustou síť skalních jamkovitých prohlubní ve svislých a převislých skalních stěnách, vytvářející místy celé soustavy (mřížování) na rozsáhlých plochách. Jednotlivé jamky jsou odděleny od sebe zpravidla ostrými a úzkými mezistěnami z odolnějšího materiálu. Zvětšování, rozšiřování a spojování jamek vede někdy ke vzniku skalních dutin a výklenků.