Termín: topoklima

« Back to Glossary Index

topoklima je typ klimatu, které se utváří pod vlivem georeliéfu, jeho aktivního povrchu a spolupůsobení antropogenních vlivů (syn. klima reliéfové). Morfografie zemského povrchu dává klimatu specifické vlastnosti, jejichž vertikální a horizontální rozsah závisí na přilehlých tvarech reliéfu.

Prostorové vymezení topoklimatu je proto neurčité, stejně jako jeho postavení v soustavě členění klimatu. Topoklima v pojetí některých autorů je synonymem místního klimatu. Termín navrhl C. W. Thornthwaite (1953).

Zdroj: Elektronický meteorologický slovník – Topoklima