Termín: sufoze

« Back to Glossary Index

Sufoze (z lat. suffodio podkopávat, podrývat) je mechanický odnos drobných částic hornin podpovrchovou vodou, který se projevuje na svahu sesedáním povrchu, vznikem podzemních dutin a tzv. sufózních studní, které jsou trychtýřovitými sníženinami, připomínajícími krasové závrty.