Termín: oligotrofní

« Back to Glossary Index

oligotrofní stanoviště je charakteristické nízkým množstvím živin v půdě (trofie), často jsou chudé i na celkové množství (biomasu) organismů (nízká produkce ekosystému).