Termín: nivace

« Back to Glossary Index

Nivace je termín pro označení destrukční a konstrukční činnosti sněhu. Déle nebo trvale ležící je schopen působit na své okolí vlivem kombinace mrazového zvětrávání, supraniválních pochodů a tavných vod. Supranivální pochody jsou procesy, které probíhají na povrchu sněžníků. Vátý sníh má při teplotě -45 °C tvrdost krystalů rovnou 6. stupni (tj. písku složenému z živcových zrn) a může abradovat výchozy hornin (např. pískovců ).

Pozn.: sněžník je místo s déletrvající nebo pernamnetní pokrývkou sněhu. Podle doby trvání rozlišujeme sezónní sněžníky, roztávající ve vrcholném nebo pozdním létě, a trvalé sněžníky, které přetrvávají 2 i více let a výjimečně roztávají za mimořádně teplých let.