Termín: nitrofilní

« Back to Glossary Index

nitrofyty (nitrofilní rostliny) jsou rostliny osídlující stanoviště s vyšším obsahem (koncentrací) dusíku. Může se jednat o troficky (ultra-)bohatá stanoviště s velmi dobrou humifikací a nitrifikací nebo stanoviště obohacená humusem nebo vodou (vodoteče, terénní deprese). Velmi často jsou antropicky podmíněná (dusíkatá hnojiva). Typickým představitelem jsou kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria).