Termín: mikroklima

« Back to Glossary Index

mikroklima je klima nejmenších prostorů obvykle o horizontálních rozměrech do 1 km, v němž se uplatňují vlivy cirkulačních prvků s jakoukoliv polohou osy vírů.

Praktičtěji pojaté definice spojují mikroklima s homogenním aktivním povrchem, nad nímž se podmínky utváření mikroklimatu liší od okolí (např. mikroklima pole, lesa, terénních tvarů, ulic aj.). Mikroklima je vertikálně omezeno na vrstvu vzduchu přiléhající k zemskému povrchu, v níž se projevují odlišnosti od klimatu širšího okolí.

Termín zavedl ruský mykolog L. F. Rusakov v r. 1922.

Zdroj: Elektronický meteorologický slovník – Mikroklima