Termín: mezofilní

« Back to Glossary Index

Mezofil či mezofilní (mezický) organismus je druh, který žije v střední části stupnice určitého ekologického činitele, jímž je například vlhkost, množství živin či v neposlední řadě teplota. Pojmem mezofilní se pak mohou také označovat stanoviště, které mají střední hodnoty některých ekologických ukazatelů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezofil