Termín: lakustrinní

« Back to Glossary Index

Lakustrinní sedimenty neboli jezerní sedimenty jsou značně rozmanité, nejčastěji to bývají jemné písky, jíly, slíny až jezerní křída. Sedimentace ve většině jezer probíhala velmi klidně, a proto jezerní sedimenty často jeví nápadně pravidelné (až tence laminované) horizontální zvrstvení.