Termín: kontinentalita

« Back to Glossary Index

Klimatická kontinentalita podnebí je souhrnem vlastností podnebí, které jsou podmíněny působením pevniny. Kontinentalita podnebí se vyznačuje specifickou velikostí i chodem prvků, narůstá směrem od oceánu do nitra pevniny.

Nejtypičtějším rysem kontinentálního podnebí je velká roční amplituda teplot vzduchu, která je hlavní charakteristikou termické kontinentality a podnebí. Navíc se v chodu teplot mohou objevit velké teplotní extrémy. Opakem je oceanita.

Zdroj: https://www.treking.cz/pocasi/kontinentalita-podnebi.htm