Termín: inverze

« Back to Glossary Index

inverze (vegetační stupňovitosti) je jev, kdy v územích se značnými reliéfními a expozičními změnami zemského povrchu v nižších polohách v údolích, stržích, roklích, v rozsáhlých sníženinách apod., se vlivem klimatu (především teplot) vyskytuje vegetace vyšších poloh, ve srovnání s celkovým rozšířením jednotlivých druhů v horizontálním a vertikálním směru, a naopak ve vyšších polohách na slunných expozicích, vrcholech, hřebenech, okrajích plošin apod. se vyskytuje vegetace nižších poloh.

Zdroj: https://www.mezistromy.cz/slovnik/inverze-(vegetacnich-stupnu)