Termín: glaukonit

« Back to Glossary Index

Glaukonit je hydratovaný silikát (obsahující K a Fe) ze skupiny dioktaedrických (jílových) slíd. Je hojný v sedimentech, kde se vyskytuje jako tmavě zelená zaoblená zrníčka autigenního původu. Většinou vzniká v mořském prostředí ve slabě redukčních podmínkách při pomalé sedimentaci. Pro své sorpční vlastnosti nalézá i praktické uplatnění; glaukonitické písky slouží ve slévárenství.

Zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?glaukonit