Termín: eutrofní

« Back to Glossary Index

eutrofní stanoviště je charakteristické vysokým množstvím živin v půdě (trofie), často jsou bohaté i na celkové množství (biomasu) organismů (vysoká produkce ekosystému).