Termín: bioturbace

« Back to Glossary Index

Bioturbace je jakékoli porušení sedimentu činností živých organismů, například jejich chodbičkami, zavrtáváním se, lezením po dně, hrabáním. Doklad okysličeného prostředí vhodného pro rozvoj života (bentosu).

Zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?bioturbace