Historické pivovary v Lipníku nad Bečvou

V historii města Lipník jsou některá bílá místa. Mezi nejpodstatnější patří fakt, že se nedochovaly přesné zprávy o založení Lipníku, ani zakládací listiny či udělení městských práv včetně práva várečného. Pokud však zalistujeme v záznamech lipenského primátora Martina Zikmundka, tak se dozvíme, že práva várečného se městu dostalo za panování pánů z Kravař, tedy v předhusitské době. Pokračovat ve čtení “Historické pivovary v Lipníku nad Bečvou”

Historické pivovary Moravské Ostravy

Pro výrobu piva je velmi důležitou surovinou voda. Listina vydaná dne 6. ledna roku 1501 dokládá právo měšťanům používat vodu z řeky Ostravice. Později vzniká síť koryt a rybníků, která je nejen důležitá pro pivovarníky, ale pro veškeré hospodářství a řemesla. Olomoucký biskup Jan XVI. Dubravius daroval městu roku 1547 dva pivovary s příslušenstvím. Nacházely se v místech dnešního Masarykova náměstí a Solné ulice. Současně s nimi udělil právo varu a šenku piva. Toto právo následně naposledy stvrdil konfirmační listinou v roce 1795 císař František II. Pokračovat ve čtení “Historické pivovary Moravské Ostravy”

Historické pivovary v Příboru

Šenkování piva a vína bylo i v tomto městě povoleno pouze majitelům privilegovaných šenkovních domů na náměstí. Právovárečné domy ve městě Příboru byly při šenku piva označeny chmelovým věncem. Dne 1. června 1555 povoluje olomoucký biskup Marek Khuen městu Příboru právo vařit a šenkovat pivo 44 právovárečným domům za roční plat 12 grošů. Pokračovat ve čtení “Historické pivovary v Příboru”

Pivovary ve Frenštátu pod Radhošťem

Šenkování piva ve Frenštátu probíhalo formou pořádky. Vždy daný právovárečný měšťan vyvěsil chmelový věnec a korbel. Zmínky o prvním pivovaru pochází již z listiny vydané roku 1445. Po husitských válkách, v roce 1445, předstoupili před Jana Čapka ze Sán, který měl hukvaldské panství v zástavě, fojt, purkmistr a konšelé Frenštátu, žádající jej o obnovení svých dřívějších práv a svobod. Pokračovat ve čtení “Pivovary ve Frenštátu pod Radhošťem”

Historický pivovar ve Frýdlantu nad Ostravicí

Pivovarnictví této vsi – následně městečka se vyvíjelo zcela odlišně než v ostatních městech hukvaldského panství. Do roku 1754 byl Frýdlant zásobován pivem z hukvaldského vrchnostenského pivovaru, stejně jako ostatní poddanské vsi hukvaldského panství. V tomto roce (1754) se však situace změnila díky vybudování nového vrchnostenského pivovaru ve Frýdlantu. Pokračovat ve čtení “Historický pivovar ve Frýdlantu nad Ostravicí”