Bučiny

Bučiny jsou listnaté nebo smíšené lesy středních až vyšších poloh s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a někdy s příměsí dalších mezofilních listnáčů (např. Acer pseudoplatanus a Tilia cordata) nebo jehličnanů (Abies alba a Picea abies). Pokračovat ve čtení “Bučiny”