Termín: žlábkové škrapy

« Back to Glossary Index

Žlábkové škrapy jsou rýhy, které probíhají ve směru sklonu skalních ploch a jsou oddělené hřbítky různého tvaru. Vznikají společným působením mechanického odnosu srážkové vody stékající po povrchu skalních ploch a chemického zvětrávání. Zřejmě jsou však vázány i na mikroskopické pukliny v hornině. Označují se takto rýhy vyvinuté zejména v nekrasových horninách.

Žlábkové škrapy jsou známy také pod názvem pesudoškrapy.