Termín: till

« Back to Glossary Index

Till je chemicky i mineralogicky nevytříděný sediment, který vzniká vlivem ledovcové činnosti většinou před tělesem ledovce. Till je sediment, ve kterém je možné rozeznat celé velikostní spektrum částic, od malých jílových částic po balvany o velikosti několika metrů. Till je základní stavební jednotkou morény. V rámci tillu se vyčleňuje několik typů podle jeho pozice vzhledem k ledovci: subglaciální, supraglaciální, popřípadě okrajové.