Termín: tempestit

« Back to Glossary Index

Tempestity jsou sledy sedimentů uložené pod vlivem anomálních katastrofických událostí. Jejich uložení často ostře kontrastuje s okolními sedimenty.