Termín: synklinála

« Back to Glossary Index

Synklinála je část vrásy, která je vyklenuta směrem dolů. Ve stratigrafickém sledu ležely vnitřní jednotky (vrstvy) původně nahoře, tzn. že jsou mladší.